FotoTiyatro Workshop Planı

Fototiyatro ile tanışma imkanı sunar.Süreli Akış'ın bir tanıtım özeti ekseninde hazırlanmış bir programdır. Günün sonunda katılımcıların oynayacakları 5 dakikalık bir oyun hazırlanır.

 

Ana Konu, her workshop'ta değişir ve workshop sırasında seçilir. Katılımcılar konuk izleyici getirebilir.

güvenmek

unutmak

hayal

  gerçek

teslimiyet

tanımak

ezber

 

Haziran

 

Prova, Işık, Dekor, Kostüm, Makyaj

 

OYUN

Temmuz ve Ağustos, Tatil

sevmek

gülmek

ağlamak

kurmaca

meditasyon

bilmek

   FotoTiyatro Süreli Akış Planı

Çalışmanın her aşamasında yeni konu ve egzersizler öncekilere eklenerek devam edecektir.

8 ay + 2 ay oyun provası

Hafta'da 1, 2 Gün; 3 Saat

Eylül

Diksiyon, ses-nefes

Oyun okumaları

Tiyatronun Doğuşu

Doğaçlama
Egzersizler; Gevşeme

Kadraj; konuyu çerçeveleme

Ekim

Beden dili, doğaçlama, boğumlama

Oyun Çözümlemeleri

Antik Tiyatro

Tragedya ve Komedya

Egzersizler; Güven

Diyafram; Işık

Kasım

Kondisyon, ezber, meditasyon

Karakter Çözümlemeleri

Ortaçağ'da Tiyatro

İbret ve Moralite

Egzersizler; Hakimiyet

Iso; Asa

Aralık

Mimik

Duyguları Keşfetme

Rönesans'a Geçiş

Antik Dönem Eserlerine Dönüş

Egzersizler; Maskeler

Enstantane, Photoshop

Ocak

Pantomim

Beden Hakimiyeti

Elizabeth Dönemi

Shakespeare Oyunları

Egzersizler; Tirad

Renk, Lightroom

Şubat

Ritmik

Zamanlama

Tiyatro Etiği

Comedia De L'arte

Egzersizler; Abartı Sanatı

Gözlem ve Zamanlama

Mart

Sahne I -  Bir Karakter Yaratma

Sahne II - Bir Rol Doğuyor

20. yy'da Sanat Akımları ve Tiyatro

Goethe ve Sciller; Sturm und Drang

Egzersizler; Diyalog

An ve Detay; Gez-Göz-Arpacık

Nisan

Oyun Seçimi ve Prova

Rolün Boyutlandırılması

Stanislavski; C. Belleği ve F. Eylemler

Epik Tiyatro; Brecht

Egzersizler;Yabancılaştırma

Portre

Mayıs

Prova

Durum Çözümlemesi

Geleneksel Tiyatro

Happening ve Performans

Egzersiz; Transformasyon

Gezi Belgesel