fototiyatro

reflective

  • Linkedin / Deniz Kurtulus

self tale

acting

women's

tour act

Fotoğraf makinasının aynalarında vizörden gördüğümüz nesne nasıl defalarca birinden diğerine yansır ve sonunda gözümüze ulaşırşa, biz de gördüğümüz her şeyi defalarca kendi içimizde yansıtır ve sonucu görürüz.

Böylece sonsuza kadar uzanabilecek bir yansıma sistemi oluşturabiliriz.

Her yansıma yeniden bir vizyon ve esinlenme olanağı doğurur. Esinlenme yaratıma ve kendini ifade araçlarının gelişimine imkan verir.

Düşünce  ve hayal gücü, yaratıcılık, farkındalık, çözümleme, denge, uyum, özgüveni kendimizle ve birbirimizle geliştiririz.

Fototiyatro nedir?

Tiyatro (reji, oyunculuk, dramaturji) çalışma sürecinde, Stanislavski metoduyla birlikte uygulanacak metoddur.

‘Kendinde (n) Öğrenme Metodu’ olarak tarif edilebilir.Oyunculuk çalışmaları sırasında öğrencilerin kendilerini ve yaptıklarını fark edebilmeleri fotoğraf yoluyla sağlanacaktır. Neyin olup olmadığını kendileri görebilecek, kendi referanslarından faydalanarak değerlendirme yapacak ve doğruyu kendilerinin bulmaları kolaylaşacaktır.

Burada yöntemi uygulayan, her iki alanı da bilmeli fakat öğretmeye kalkışmamalı, yol gösterici olmalıdır.

Fototiyatro'nun 

uygulamadaki etkisi

Reflective temeline dayanır. Konusu sanat olan alanlarda hedef bir başkasının veya bir şeyin kötü bir taklidi olmak değil, kendi olabilmektir. Çalışma sürecinin en zorlu kısmı da, kişinin yapıp ettiklerini objektif olarak görebilmesi, bilincinde ve farkında olabilmesidir.

Çalışma sürecinin fotoğraf sanatının

desteği ile yapılması, bu imkanı sağlar.

Oyuncu kendini, değişim ve gelişimini belgeler eşliğinde takip edebilir.

 

Her iki sanatta da belirleyici olan gözlem yeteneğini, disipline ederek geliştirir.